Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

tp330

Ngăn kéo đựng tiền TP-330

26/10/2018 admin

Ngăn kéo đựng tiền TP-330 (Két đựng tiền TP-330) - Loại: 4 Bills, 2 đồng xu, 1 thẻ KH. - Có 3 chế độ khóa: Khóa, Mở trực tiếp bằng chìa khóa, Mở bằng điện tử. - Nguồn: 12V hoặc 24v. - Kích thước : 405 x 139 x 445 mm - Trọng lượng: Khoảng 4.5kg