Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

ngan keo dung tien gia re

Ngăn kéo đựng tiền TP-330

26/10/2018 admin

Ngăn kéo đựng tiền TP-330 (Két đựng tiền TP-330) - Loại: 4 Bills, 2 đồng xu, 1 thẻ KH. - Có 3 chế độ khóa: Khóa, Mở trực tiếp bằng chìa khóa, Mở bằng điện tử. - Nguồn: 12V hoặc 24v. - Kích thước : 405 x 139 x 445 mm - Trọng lượng: Khoảng 4.5kg              

Ngăn kéo đựng tiền TP-420

04/10/2018 admin

Ngăn kéo đựng tiền TP-420 Két đựng tiền TP-420 - Loại: 5ngăn tiền giấy + 4 ngăn tiền giấy kiểu xấp. - Kết nối : 12v hoặc 24v. - Tương thích :  Kết nối bất kỳ hệ thống POS hoặc máy tính tiền hiện có trên thị trường ( Casio, Topcash, Procash, Epson, Birch, Bic, Prp085 ….vv ) - Độ bền : Tối thiểu 1 triệu lần đóng mở - Hoạt động : Mở bằng lệnh hoặc bằng khóa cơ - Kích thước : 410(Ngang) x...

Ngăn kéo đựng tiền SI 420

05/09/2018 admin

Ngăn kéo đựng tiền SI 420 Két đựng tiền SI420 - Kết nối máy in bill - Gồm 5 ngăn tiền giấy và 4 ngăn tiền giấy kiểm xấp - Kết nối nguồn mở: 24VDC - Mở bằng lệnh hoặc bằng khóa cơ - Kích thước (WxLxH): 41 x 42 x 10 cm - Nặng: Khoảng 8.5kg