Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

ket si 420

Ngăn kéo đựng tiền SI 420

05/09/2018 admin

Ngăn kéo đựng tiền SI 420 Két đựng tiền SI420 - Kết nối máy in bill - Gồm 5 ngăn tiền giấy và 4 ngăn tiền giấy kiểm xấp - Kết nối nguồn mở: 24VDC - Mở bằng lệnh hoặc bằng khóa cơ - Kích thước (WxLxH): 41 x 42 x 10 cm - Nặng: Khoảng 8.5kg