Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Tag: bitexgroup

Chặng đường hoạt động của Công Ty Tân Phú Vinh Sài Gòn 2018

23/02/2019 admin

Và như thường lệ, Lễ tổng kết cuối năm của công ty Tân Phú Vinh Sài Gòn được diễn ra ở cả 2 địa điểm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhằm mục đích tổng kết lại những công việc đã làm được, những ưu điểm vượt trội cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiên mục tiêu 2018 và cùng nhau đưa ra những phương hướng hoạt động cho năm mới 2019. Đó là khoảnh...