Email: cskh@tanphuvinh.com.vn

  • Hotline 1800 1787

Liên hệ hỗ trợ

  • TP. Hồ Chí Minh:

– Địa chỉ:  143 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
– ĐT:        1800 1787 – (028) 3957 1334 – 
0908686059
                 Mr.Hải – 0937 206 353 (Phần cứng)
                 Mr.Hùng – 0937 206 357 (Phần mềm)
– Fax:       (028) 3957 1336
E-mail:   techno@tanphuvinh.com.vn

                 truonghai@tanphuvinh.com.vn

                 hungnh@tanphuvinh.com.vn 

                 taphuvi@tanphuvinh.com.vn 

                cskh@tanphuvinh.com.vn 

  • Hà Nội:

 – Địa chỉ:  128 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 – ĐT:        1800 1787 – (024) 3622 6207 – 0912029802 – 0908686059

 – Fax:        (024) 3622 5093
 – E-mail:    kythuathn@tanphuvinh.com.vn

                   tpvhanoi@tanphuvinh.com.vn 

  •  Cần Thơ:

– Địa chỉ: 14 Ung Văn Khiêm, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
– ĐT:     18001787 –  (0292) 376 6102 – 0907530004 – 0908686059
– Fax:     (0292) 376 6103
– E-mail: kythuatct@tanphuvinh.com.vn

               tpvcantho@tanphuvinh.com.vn 

  • Đà Nẵng:

 – Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 – ĐT:       1800 1787 – (0236) 358 4841 – 0905006157 – 0905678705 – 0908686059
Fax:      (0236) 358 4840
 – E-mail:   kythuatdn@tanphuvinh.com.vn

                  tpvdanang@tanphuvinh.com.vn  

1800 1787

Miễn phí (Free Calls)