Email: cskh@tanphuvinh.com.vn

  • Hotline 1800 1787

Tài liệu - Hướng dẫn

STT Tên Tải về
1 PHẦN MỀM TPVPOS (DÙNG THỬ) Tải về
2 PHẦN MỀM TOUCH POS (DÙNG THỬ) Tải về
3 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Tải về
4 HƯỚNG DẪN CÀI DOTNET 4.0 Tải về
5 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SQL Tải về

 

1800 1787

Miễn phí (Free Calls)