Email: cskh@tanphuvinh.com.vn

  • Hotline 1800 1787

Văn Phòng Phẩm KOLA

Máy bấm giá Kola 2 dòng KL-2316

MSP: KL-2316

450,000  VND

Máy bấm giá KOLA KL-2212

MSP: KL-2212

380,000  VND

Máy bấm chữ nổi KOLA KL-5500

MSP: KL-5500

110,000  VND

 

1800 1787

Miễn phí (Free Calls)