Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Thiết Bị Đi Kèm Khác

Ngăn kéo đựng tiền TP-330

MSP: TP-330

950,000  VND

Ngăn kéo đựng tiền TP-420

MSP: RT-420

1,350,000  VND

Cây hiển thị giá BIXOLON BCD 2000AG

MSP: BCD 2000AG

liên hệ

Màn hình hiển thị LCD 10.4 POS 6510

MSP: LCD 10.4 POS 6510

liên hệ

Chuông báo in BIXOLON RMB- 100G

MSP: RMB- 100G

liên hệ

Ngăn kéo đựng tiền SI 420

MSP: SI 420

1,450,000  VND

Cân điện tử Acom PC-100

MSP: PC-100

liên hệ

Máy kiểm kho BCP-8000

MSP: BCP-8000

liên hệ