Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Pos Cảm Ứng

MÁY POS CẢM ỨNG SCANGLE SGT-668

MSP: SGT-668

18,000,000  VND

MÁY POS CẢM ỨNG SCANGLE SGT-664

MSP: SGT-664

liên hệ

MÁY POS CẢM ỨNG PROTECH 6322

MSP: POS 6322

18,900,000  VND

MÁY POS CẢM ỨNG PROTECH 6980

MSP: 6980

29,700,000  VND

MÁY POS CẢM ỨNG PROTECH – 6630

MSP: POS 6630

25,900,000  VND