Email: cskh@tanphuvinh.com.vn

  • Hotline 1800 1787

Máy Quét Mã Vạch RIOTEC

Máy đọc mã vạch Symbol DS 9208

MSP: DS 9208

3,800,000  VND

Máy đọc mã vạch Symbol LS 2208

MSP: LS 2208

2,090,000  VND

Máy đọc mã vạch Riotec LS 6320

MSP: LS 6320

1,400,000  VND

Máy đọc mã vạch Riotec OM 7220F

MSP: OM7220F

3,860,000  VND

 

1800 1787

Miễn phí (Free Calls)