Email: taphuvi@tanphuvinh.com.vn

  • Hotline 1800 1787

Máy Quét Mã Vạch OPTICON

Máy quét mã vạch Laser Opticon OPR 3201 1D

MSP: OPR 3201

Chi tiết

Máy quét mã vạch đa tia Opticon M10 2D

MSP: M10

Chi tiết

Máy quét mã vạch Opticon L50C – CCD Scanner

MSP: L50C

Chi tiết

 

1800 1787

Miễn phí (Free Calls)