Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy Quét Mã Vạch OPTICON

Máy quét mã vạch Laser Opticon OPR 3201 1D

MSP: OPR 3201

2,050,000  VND

Máy quét mã vạch đa tia Opticon M10 2D

MSP: M10

4,800,000  VND

Máy quét mã vạch Opticon L50C – CCD Scanner

MSP: L50C

1,750,000  VND