Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy Quét Mã Vạch

Máy đọc mã vạch Symbol DS 9208

MSP: DS 9208

3,800,000  VND

Máy đọc mã vạch Symbol LS 2208

MSP: LS 2208

2,090,000  VND

Máy đọc mã vạch Riotec LS 6320

MSP: LS 6320

1,400,000  VND

Máy đọc mã vạch Riotec OM 7220F

MSP: OM7220F

3,860,000  VND

Máy quét mã vạch đa tia Opticon M10 2D

MSP: M10

4,800,000  VND

Máy quét mã vạch Laser Opticon OPR 3201 1D

MSP: OPR 3201

2,050,000  VND

Máy quét mã vạch Opticon L50C – CCD Scanner

MSP: L50C

1,750,000  VND