Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy In Thẻ Nhựa

Máy in thẻ nhựa IDP SMART 51D

MSP: 51D

38,500,000  VND

Máy in thẻ nhựa IDP SMART 51S

MSP: 51S

27,500,000  VND