Email: cskh@tanphuvinh.com.vn

  • Hotline 1800 1787

Máy In Mã Vạch

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX 423

MSP: SLP TX 423

8,300,000  VND

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX 420

MSP: TX-420

7,900,000  VND

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX403 (G)

MSP: BIXOLON SLP TX403

6,950,000  VND

Máy in mã vạch BIXOLON SLP- TX400G

MSP: SLP-TX400G

6,090,000  VND

Máy in mã vạch BIXOLON SLP-TX 220G

MSP: SLP-TX 220G

4,950,000  VND

 

1800 1787

Miễn phí (Free Calls)