Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy In Mã Vạch BIXOLON

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX403 (CG)

MSP: SLP TX403 (CG)

8,700,000  VND

MÁY IN MÃ VẠCH BIXOLON XD3-40d-EK

MSP: XD3-40d-EK

4,550,000  VND

MÁY IN MÃ VẠCH BIXOLON XD3-40d-K

MSP: XD3-40d-K

3,850,000  VND

Máy in mã vạch BIXOLON SLP DX-420G

MSP: SLP-DX 420

8,150,000  VND

Máy in mã vạch công nghiệp BIXOLON XT5-43

MSP: XT5-43

32,800,000  VND

Máy in mã vạch công nghiệp BIXOLON XT5-40

MSP: XT5-40

26,500,000  VND

Máy in mã vạch BIXOLON SLP-DX 220

MSP: SLP-DX 220

4,750,000  VND

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX403 (EG)

MSP: SLP TX403EG

8,600,000  VND

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX 423

MSP: SLP TX 423

8,300,000  VND

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX 420

MSP: TX-420

7,900,000  VND

Máy in mã vạch Bixolon SLP TX403 (G)

MSP: BIXOLON SLP TX403

6,950,000  VND

Máy in mã vạch BIXOLON SLP- TX400G

MSP: SLP-TX400G

6,090,000  VND

Máy in mã vạch BIXOLON SLP-TX 220G

MSP: SLP-TX 220G

4,950,000  VND