Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy In Hóa Đơn Nhiệt

Máy in hóa đơn BIXOLON SRP E302 (ESK)

MSP: SRP E302 (ESK)

3,250,000  VND

Máy in hóa đơn BIXOLON SRP E302 (K)

MSP: SRP E302K

3,200,000  VND

MÁY IN HÓA ĐƠN BIXOLON SRP 330II (COESK)

MSP: SRP 330II (COESK)

4,390,000  VND

Máy in hóa đơn Bixolon SRP-350PlusIII

MSP: SRP-350PlusIII

6,850,000  VND

Máy in hóa đơn Bixolon SRP-350III (COG)

MSP: BIXOLON SRP-350III

4,500,000  VND

MÁY IN HÓA ĐƠN BIXOLON SRP 330II (COSK)

MSP: SRP 330II

3,750,000  VND

Máy in hóa đơn BIXOLON SRP-275

MSP: SRP-275

5,400,000  VND