Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy In Hóa Đơn Cầm Tay

Máy In Hóa Đơn Bixolon SPP-L310

MSP: SPP-L310

7,600,000  VND

Máy in hóa đơn BIXOLON SPP- R310III

MSP: SPP- R310III

10,500,000  VND

Máy in hóa đơn BIXOLON SPP- R200III

MSP: SPP- R200III

8,500,000  VND

Máy in hóa đơn BIXOLON SRP- R210

MSP: SRP- R210

6,200,000  VND

Mobile Printer SRP-R200II

MSP: Bixolon SPP R200II

6,900,000  VND