Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Máy Chấm Công Vân Tay

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT PROTEC TP586

MSP: TP586

3,960,000  VND

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ KIỂM SOÁT CỬA PROTEC TP29BAC

MSP: TP29BAC

3,800,000  VND

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY & THẺ CẢM ỨNG PROTEC TP15BID

MSP: TP15BID

3,800,000  VND

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY PROTEC TP29A

MSP: TP29A

3,500,000  VND

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY PROTEC TP15A

MSP: TP15A

3,350,000  VND

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY HIP- CMI 689

MSP: CMI 689

2,500,000  VND