Email: cskh@bitex.com.vn

  • Hotline 19002152

Giấy In Bill, Mã Vạch - Mực In

Decal in mã vạch 100m

MSP: DC100

liên hệ

Decal in mã vạch 45m

MSP: DC45

liên hệ

Decal in mã vạch 50m

MSP: DC50

liên hệ

 Mực in mã vạch WAX 300m

MSP: WAX300

liên hệ

Giấy in hóa đơn nhiệt K57 – Mực đen

MSP: GK57D

liên hệ

Giấy in hóa đơn K80 – Mực Xanh

MSP: GK80X

liên hệ

Hóa đơn EDC 3 Liên

MSP: POS EDC

liên hệ

Ấn chỉ ngân hàng

MSP: an chi ngan hang

liên hệ

Giấy in hóa đơn ATM

MSP: Giay-in-bill- ATM

liên hệ

Giấy in hóa đơn K80 – Mực Đen

MSP: GK80D

liên hệ

Giấy in hóa đơn K57 – Mực xanh

MSP: GK57X

liên hệ

Mực in RESIN

MSP: RESIN

liên hệ

Mực in WAX/RESIN 300m

MSP: WAX/RESIN

liên hệ

 Mực in mã vạch WAX 100m

MSP: WAX100

liên hệ