/*RUN ADS*/
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất
Tân Phú Vinh Sài Gòn

Thiết bị camera quan sát

Camera thân màu DAY-NIGHT SV - 1705E

Camera DAY-NIGHT SV - 1705E
Camera thân màu DAY-NIGHT SV - 1705E - Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2 - Độ phân giải cao: 700 TV Lines.. - Kỹ thuật giảm nhiễu vượt trội, khả năng khôi phục màu sắc hình ảnh tốt. - Ánh sáng tối thiểu: 0.001 Lux/F1.2 - Tùy chọn tính năng AGC On/Off. - Tùy chọn tính năng BLC On/Off. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1500mA
Call

Camera thân màu DAY-NIGHT SV - 1705

Camera DAY-NIGHT SV - 1705
Camera thân màu DAY-NIGHT SV - 1705 - Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony Powerful EFFIO CCD & DSP - Độ phân giải cao: 600 TV Lines.. - Kỹ thuật giảm nhiễu vượt trội, khả năng khôi phục màu sắc hình ảnh tốt. - Ánh sáng tối thiểu: 0.001 Lux/F1.2 - Tùy chọn tính năng AGC On/Off. - Tùy chọn tính năng BLC On/Off. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1500mA
Call

Camera thân màu DAY - NIGHT SV - 1713E

Camera DAY- NIGHT SV - 1713E
Camera thân màu DAY - NIGHT SV - 1713E - Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2 - Độ phân giải cao: 700 TV Lines.. - Kỹ thuật giảm nhiễu vượt trội, khả năng khôi phục màu sắc hình ảnh tốt. - Ánh sáng tối thiểu: 0.001 Lux/F1.2 - Tùy chọn tính năng AGC On/Off. - Tùy chọn tính năng BLC On/Off. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1500mA
Call

Camera thân màu DAY-NIGHT SV - 1713

Camera DAY NIGHT SV - 1713
Camera thân màu DAY-NIGHT SV - 1713 - Cảm biến hình ảnh: 1/3” High Density Sony SUPER HAD DSP  CCD. - Độ phân giải cao: 600 TV Lines.. - Kỹ thuật giảm nhiễu vượt trội, khả năng khôi phục màu sắc hình ảnh tốt. - Ánh sáng tối thiểu: 0.001 Lux/F1.2 - Tùy chọn tính năng AGC On/Off. - Tùy chọn tính năng BLC On/Off. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1500mA
Call

Camera MINI màu ngụy trang SV - 1C25B

Camera MINI SV - 1C25B
Camera MINI màu ngụy trang SV - 1C25B - Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Color CCD. - Độ phân giải: 600 TV Lines (Color). - Ánh sáng tối thiểu: 0.5 Lux/F1.2 (Color). - Ống kính lỗ kim: f=3.6mm/F1.2 - Tính năng AGC & BLC: Auto. - Tự động cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1000mA.
Call

Camera MINI màu ngụy trang SV - 1C25A

Camera MINI SV - 1C25A
Camera MINI màu ngụy trang SV - 1C25A - Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Color CCD. - Độ phân giải: 540 TV Lines (Color). - Ánh sáng tối thiểu: 0.5 Lux/F1.2 (Color). - Ống kính lỗ kim: f=3.6mm/F1.2 - Tính năng AGC & BLC: Auto. - Tự động cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1000mA.
Call

Camera ngụy trang SV - 1C87B

Camera SV - 1C87B
Camera ngụy trang SV - 1C87B - Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Color CCD. - Độ phân giải: 600 TV Lines (Color). - Ánh sáng tối thiểu: 0.5 Lux/F1.2 (Color). - Ống kính lỗ kim: f=3.6mm/F1.2 - Tính năng AGC & BLC: Auto. - Tự động cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1000mA.
Call

Camera ngụy trang SV - 1C87A

Camera SV - 1C87A
Camera ngụy trang SV - 1C87A - Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Color CCD. - Độ phân giải: 540 TV Lines (Color). - Ánh sáng tối thiểu: 0.5 Lux/F1.2 (Color). - Ống kính lỗ kim: f=3.6mm/F1.2 - Tính năng AGC & BLC: Auto. - Tự động cân bằng ánh sáng trắng. - Nguồn cung cấp: 12VDC, 1000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1545E

SuperView SV - 1545E
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1545E – Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD. – Độ phân giải: 700 TV Lines. – Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 – Số đèn LED hồng ngoại: 72 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 đến 40 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 2000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1545B

SuperView SV - 1545B
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1545B – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD. – Độ phân giải: 600 TV Lines. – Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 – Số đèn LED hồng ngoại: 72 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 đến 40 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 2000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1545A

SuperView SV - 1545A
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1545A – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD. – Độ phân giải: 540 TV Lines. – Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 – Số đèn LED hồng ngoại: 72 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 đến 40 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 2000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1546E

SuperView SV - 1546E
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1546E – Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD. – Độ phân giải: 700 TV Lines. – Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 – Số đèn LED hồng ngoại: 42 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 2000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1546B

SuperView SV - 1546B
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1546B – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD. – Độ phân giải: 600 TV Lines. – Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 – Số đèn LED hồng ngoại: 42 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 2000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1546A

SuperView SV - 1546A
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1546A – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD. – Độ phân giải: 540 TV Lines. – Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 – Số đèn LED hồng ngoại: 42 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 2000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1577E

uperView SV - 1577E
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1577E – Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2. – Độ phân giải: 700 TV Lines. – Ống kính: f=3.6, 6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn. – Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 đến 15 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 1000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1577B

SuperView SV - 1577B
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1577B – Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD. – Độ phân giải: 600 TV Lines. – Ống kính: f=3.6, 6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn. – Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 đến 15 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 1000mA.
Call

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1577A

SuperView SV - 1577A
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1577A – Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD. – Độ phân giải: 540 TV Lines. – Ống kính: f=3.6, 6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn. – Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 đến 15 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 1000mA.
Call

Camera hồng ngoại SuperView SV - 1516SE

SuperView SV - 1516SE
Camera hồng ngoại SuperView SV - 1516SE – Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2. – Độ phân giải: 700 TV Lines. – Ống kính: f=3.6, 6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn. – Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm. – Tầm quan sát hồng ngoại: 10 đến 15 mét. – Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux/ F1.2 (màu), 0 Lux/ F1.2 khi bật hồng ngoại. – Nguồn điện: 12V DC, 1000mA.
Call

 

1800 1787

Miễn phí (Free Call)