/*RUN ADS*/
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất
Tân Phú Vinh Sài Gòn

Máy chấm công thẻ giấy

Máy chấm công thẻ giấy Aurora AC-8

AC-8
In kim, in 2 màu ( phân biệt đi trễ về sớm ). Tự động chuyển cột, rút thẻ (6 cột – 03 ca). Màn hình Analog, có đồng hồ điện tử hiện ngày và giờ. Pin lưu chương trình 5 năm. Nhạc chuông báo. Quản lí  nhân viên: 10- 350 NV.  
Call

Máy chấm công thẻ giấy Aurora AC-9

AC-9
Máy chấm công thẻ giấy Aurora AC-9 - In kim, in 2 màu ( phân biệt đi trễ về sớm ). - 6 cột – 03 ca , tự động chuyển cột , tự động rút thẻ. - Màn hình Analog, đồng hồ điện tử hiện ngày  giờ. - Pin lưu chương trình 5 năm. Quản lí  10- 350 NV. - Nhạc chuông báo vào ca-tan  ca (có thể nối với chuông điện hoặc loa phóng thanh). - Kích thước: 193 x 244 x 123 mm, Khối lượng: 2.4 Kg
Call

 

1800 1787

Miễn phí (Free Call)